Hond zonder stress

Effectief communiceren met je hond

Een van de belangrijkste oorzaken van probleemgedrag is stress. Doordat hond en baas elkaar vaak niet goed begrijpen, levert dat zowel bij de hond als ook bij de baas stress op. Omdat een hond onze taal niet kan leren spreken,